2021 rok – pandemia a sprawozdania finansowe

Roczna działalność przedsiębiorstwa równa się sprawozdanie finansowe. Rok obrotowy, dzień bilansowy, do tego SARS -Covid-19. Dzisiaj przybliżymy temat związany ze sporządzeniem obowiązkowych sprawozdań finansowych za rok 2020. Kto i kiedy musi złożyć sprawozdanie oraz inne odpowiedzi na ważne w tym temacie pytania. Jeśli według Was temat nie został wyczerpany lub macie jakieś wątpliwości, to zachęcamy do konsultacji ze specjalistami, którzy na bieżąco się szkolą i są przygotowani na każdą, nawet najdrobniejszą zmianę w ustawie lub rozporządzeniu! Zapraszamy do lektury!

Rekomendacje w sprawie sprawozdań finansowych

Komitet Standardów Rachunkowości opracował rekomendacje, które mają być pomocne podczas prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podczas sporządzania sprawozdań finansowych. Jest to dokument, który ma wesprzeć kierowników jednostek, osoby, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, pracowników służb finansowo-księgowych.

źródło: Pixabay

Jaki jest cel tworzenia sprawozdań?

Sprawozdania traktowane są jako informacje finansowe, które rzetelnie przedstawiają to, co dzieje się w firmie w danym roku zwanym obrotowym. Sprawozdania są istotnym elementem rynku finansowego. Specjaliści wskazują, że rokrocznie oczekują ich inwestorzy. Zwłaszcza teraz w sytuacji, kiedy świat stanął w obliczu pandemii destabilizując rynki finansowe, wpływając na popyt i podaż wielu produktów, czy wymuszając zmiany logistyczne w poszczególnych branżach.

źródło: Pixabay

Kto ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych?

Zwykle rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, co przekłada się na to, że tzw. dzień bilansowy wypada 31 grudnia danego roku. Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek wykonywania sprawozdań finansowych mają:

 • firmy, które muszą (ze względu na wysokość przychodów lub status prawny) prowadzić księgi rachunkowe,
 • firmy prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, które dobrowolnie wybrały księgi rachunkowe.

Sprawozdania więc muszą być przygotowywane przez dosyć zróżnicowane firmy, a forma działalności gospodarczej nie jest tutaj obligatoryjna. Warto wspomnieć, że spółki jawne lub partnerskie, jeśli nie uzyskują przychodu większego niż równowartość 2 milionów euro powinny do 6 miesięcy zgłosić oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i składania rocznego sprawozdania.

źródło: Pixabay

Jak wygląda sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać:

 • bilans wykazujący stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy
 • rachunek zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy
 • informację podatkową związaną m.in. z opisem przyjętych zasad rachunkowości
 • dołączoną uchwałę zawierającą te dokumenty
 • w niektórych przypadkach sprawozdanie finansowe,
 • uchwałę o podziale zysku lub straty
 • w przypadku przeprowadzenie badania przez biegłego należy dołączyć jego opinię lub jego sprawozdanie.
źródło: Pixabay

Covid a zmiany obowiązujących terminów

Zgodnie z rozporządzeniem należy przestrzegać terminu dot. sporządzania sprawozdania finansowego. Dotychczas było tak, że w przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – termin ten przypadał na 31 marca. Potem następowało zatwierdzenie sprawozdania finansowego w firmie przed odpowiadający za to “organ” (wszyscy wspólnicy, zgromadzenie wspólników, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej) i jest na to 6 miesięcy (najczęściej do 30 czerwca). Pandemia zmieniła wiele. Również terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych. W związku z epidemią terminy uległy wydłużeniu. Podobnie będzie i w tym roku.

źródło: Pixabay

Wpływ pandemii na to, co w sprawozdaniach…

Specjaliści wskazują, że bardzo istotne jest dokonanie oceny wpływu pandemii na prowadzoną działalność biznesową. Najczęściej wskazywane obszary do analizy to- podjęte przez kierownictwo działania:

 • analiza ilości sprzedawanych produktów czy usług
 • analiza zysków i strat, płynności finansowej
 • aktualizacja danych dot. majątku trwałego firmy
 • wycena ewentualnych zapasów
 • analiza ściągalności (o ile występują) zaległości finansowych
 • możliwość systematycznego wywiązywania się z podjętych zobowiązań kontraktowych
 • możliwość podejmowania inwestycji.

Sugeruje się, aby dokonanie oceny i analiz było połączone ze sporządzaniem sprawozdań, gdyż wówczas dokona się całościowy ogląd wpływu pandemii na sprawozdawczość finansową za 2020 rok. Wynik analiz, ocen, podsumowania – w formie sprawozdania może wskazywać konieczności podejmowania dalszych decyzji wobec określonej firmy.

źródło: Pixabay

E-sprawozdanie

Sprawozdania finansowe sporządza się w formie elektronicznej według struktury i formatu określonych przez Ministerstwo Finansów. Jest to wymóg obowiązujący od 1 października 2018 r. Istnieje konieczność składania na takich sprawozdaniach podpisów elektronicznych przez osoby zobowiązane. Wykorzystywane do tego są:

 • podpis elektroniczny
 • tzw. Profil Zaufany
 • podpis zatwierdzony w e-dowodzie.

Warto podkreślić, że za niezłożenie w terminie sprawozdań finansowych grożą określone prawem sankcje. Przepisy są w tym temacie bardzo restrykcyjne, ponieważ nie są przewidziane, żadne wyjątki dot. sytuacji losowych, np. z brakiem prądu czy awarią systemu!

Sprawozdania finansowe są dokumentami, których rolą jest m.in. pokazywanie sytuacji majątkowej i finansowej jednostek. Jest to narzędzie pomocne w sytuacji oceny finansowej dla ewentualnych inwestorów czy podejmowania dalszych działań inwestycyjnych przez firmy. Warto śledzić aktualne komunikaty na stronie podatki.gov.pl oraz być w kontakcie ze specjalistami w dziedzinie podatków, doradztwa podatkowego, prawnego w branży księgowej. W obecnej, skomplikowanej sytuacji, która jest bardzo zmienną dobrze mieć fachowe wsparcie ze strony profesjonalistów. Dlatego zachęcamy do kontaktu z zaufanym biurem rachunkowym!

Poprzedni artykułProcedury podatkowe wprowadzone w związku z koronawirusem
Następny artykułJak poprawnie wypełnić deklarację in-1 i zapłacić podatek od nieruchomości?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj